6.30 – 8.20

 • Schodzenie się dzieci
 • zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych,
 • ćwiczenia poranne,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym,
 • praca z dzieckiem zdolnym,
 • gry dydaktyczne, prace porządkowe,
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć.

 

8.20 – 8.30

 • Modlitwa,
 • zabiegi higieniczne,
 • przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 8.45

 • Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • czynności samoobsługowe.

 

8.45 – 9.00

 • Zabiegi higieniczne.

 

9.00 – 11.20

 • Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w oparciu o podstawę programową,
 • zabawy swobodne i zorganizowane zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • imprezy okolicznościowe,
 • zajęcia dodatkowe,
 • zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,
 • zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

11.20 – 11.30

 • Czynności porządkowe – higieniczne,
 • przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00

 • Obiad.

 

12.00 – 13.20

 • Odpoczynek poobiedni,
 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne,
 • zabawy w ogródku przedszkolnym.

 

13.20 – 13.40

 • Podwieczorek,
 • czynności samoobsługowe i porządkowe.

 

13.40 – 16.00

 • Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • praca wyrównawcza, indywidualna,
 • zabawy dowolne według zainteresowań,
 • zajęcia w małych zespołach,
 • zabawy integracyjne,
 • gry dydaktyczne,
 • zabawy ruchowe,
 • plastyczno-techniczne,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym,
 • prace porządkowe,
 • rozchodzenie się dzieci.