O Przedszkolu i naszej misji

Nasze przedszkole zostało wpisane do ewidencji niepublicznych placówek dnia 26.09.1996 r. Wcześniej działało jako ochronka, a jeszcze wcześniej Siostry prowadziły tu szkołę.

Tradycja wychowywania dzieci i podnoszenia poziomu oświaty oraz wdrażania podstawowych wartości chrześcijańskich sięga początku XX wieku. Siostry przyjechały do Nozdrzca 22 sierpnia 1903 roku. Przeczytaj więcej o naszym Zgromadzeniu.

Celem przedszkola jest pomoc rodzinie

  • w wychowywaniu,
  • sprawowaniu opieki nad dzieckiem,
  • troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

Zależy nam, by każde dziecko

  • w pełni rozwijało swoje talenty,
  • wzrastało w miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.

Toteż każdy dzień rozpoczynamy krótką modlitwa w kaplicy a potem w atmosferze radości i szacunku uczymy się poprzez zorganizowane zajęcia i zabawę poznawać otaczający nas świat.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia; w razie potrzeby mogą być przyjmowane dzieci młodsze.

Zobacz fotografie:

Wszystkich zainteresowanych naszą placówką zapraszamy do odwiedzin.

Grupy

To najmłodsze dzieci w przedszkolu, które są ciekawe świata i chcą się wiele nauczyć dlatego uczestniczą w wielu zajęciach – nie tylko tych, które są przewidziane każdego dnia w naszym przedszkolnym programie, ale też w wielu zajęciach dodatkowych.

Uczą się i udoskonalają nowe czynności takie jak: m.in. przebieranie się, malowanie farbami czy kredkami, wycinanie, klejenie, a także samodzielne jedzenie – dzielnie starają się to wszystko opanować

Dzień w przedszkolu wypełniony jest wieloma zabawami w  kącikach zainteresowań oraz różnorodnymi zajęciami rozwijającymi ich samodzielność. Dużo radości sprawiają im spacery i zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

Do tej grupy uczęszczają dzieci w wieku 4 i 5 lat.

Przedszkolaki w grupie starszaków nie tylko poszerzają zdobytą już wiedzę o otaczającym je środowisku, ale stawiają już pierwsze kroki w świecie liter i cyfr.

Przez wspólne zabawy i kontakt z innymi rozwijają swoje zdolności i zdobywają nowe talenty. Starają się być coraz bardziej samodzielne, lubią  uczestniczyć w różnych warsztatach organizowanych w przedszkolu.

To najstarsza grupa w przedszkolu. Dzieci aktywnie przygotowują się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej poszerzając wiedzę, rozwijając swoje zdolności i umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie – wkroczenie w dorosły świat.

  • Dzieci starają się już być samodzielne.
  • Wiedzą, że każdy człowiek jest ważny i wyjątkowy.
  • Chętnie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, katechezie, rytmice oraz śpiewie.
  • Bardzo aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach.
  • Są otwarte na nowe doświadczenia i zdobywanie wiedzy.